خـــــــــــــــــــدایــــــــــا...............

http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/11/dastan-doaye-madar.jpg

یـــــه دعــــــــــــــــا میــــــکنمـــــ


هـــــــــــمـه بگــــــــــنــــــ آمیــــــــــــــن


خـــــــــــــــــــدایــــــــــا کــــــاری کـــن هـــــــــیچ وقـــــــتـ هیــــــــــچـ مـــــــادری


از فــــــــــــرزنـدش نــــــــرنجــــــــــه

/ 1 نظر / 20 بازدید
ترنم

واقعا این دعا آآآآآآآآمین داره!!! الهی آمین