تسلیت

شهادت امام هشتم شیعیان حضرت علی بن موسی الرضا

(ع) بر تمامی شیعیان جهان تسلیت باد

/ 1 نظر / 14 بازدید
نرگسی

زائری بارانی ام آقا بدادم میرسی؟ بی پناهم، خسته ام،تنهابدادم میرسی ؟ گر چه آهونیستم اماپراز دلتنگی ام ضامن چشمان آهوهابه دادم میرسی ؟ شهادت امام هشتم بر شما دوست عزیز تسلیت باد از غربت آن غریب کن یاد امشب در شب شهادت امام رضا التماس دعا دارم[گل]