مـرا که میـشنـاسـی؟!

مـن…!


مـرا که میـشنـاسـی؟!


خـودمـم…


کسـی شبیـه هیچـکس!


کمـی کـه لابـه لای نـوشتـه هـایـم بـگـردی پیـدایـم میکنـی…


مهـربـان، صبـور، کمـی هـم بهـانـه گیـر …


اگـر نوشتـه هـایـم را بیـابـی ، منـم همـان حـوالـی ام

/ 2 نظر / 17 بازدید
ترنم

این متن از خودتونه آیا؟

رویــــRoyaـا

تصنیف بسیار زیبایی گذاشتم امیدوارم بپسندید پست مناسبش را هم دارم باید پیدا کنم