قرارمان

قــــرآرمــــآن فصـــــــل انگـــــــــور...شــــراب کــه شـُــــدم بیــــــآ...
تـــ♥ــو جـــــآم بیــــآور...مـــن جـــــــآن...
/ 3 نظر / 18 بازدید
سارا

می خواهم عوض شوم...!! چرا باید دلتنگ باشم...؟؟!! تو باید دلتنگ شوی...!! می خواهم آن سیب قرمز بالای درخت باشم...!! در دورترین نقطه...!! دقت کن...!! رسیدن به من آسان نیست , اگر همتش را نداری...!! آسیب به درخت نرسان...!! به همان سیب های کرم خورده روی زمین قانع باش

رویــــROYAـا

قرارمان وقت طلوع خورشید بود نه ! کمی بعد آن وقتی که خروس همسایه مان صدای دلنشینش را در جانم پهن میکرد ومن از پنچره لبخندی میزدم ومیگفتم الان او می اید واو می امد با یه سلام ویه جمله : سبز باشی !