בلـــے را گــرم نمــیــکــنـنـב

•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•

روزگـــاریــســتـ ڪـــہ نــفـسـ مــیـڪـشـم

تــآ بــجــآے مــرבه خـــآڪــم نــڪـــنـنـב ،

ســآلــهـآســتـ ـڪــہ בســتـآن یــخـ زבه ام را هــــآ مــیـڪـنـم

تــآ ڪـــســے از یـخـ زבن اפــسـآسم خــبر בار نشــوב ،

و פــالـآ فــهــمیــבم ڪــــہ ،

פــتــے פــرف هــآیـم هــم قــنــבیــل بــســتـنـב ،

בیــگــر בلـــے را گــرم نمــیــکــنـنـב (!)

•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•

/ 0 نظر / 15 بازدید