کودکانه

حرف های زیادی بلد نیستم


من تنها چشمان تو را دیدم


و گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید


از عشق چیزی نمی دانم


اما دوستت دارم


کودکانه تر از آنچه فکر کنی

/ 1 نظر / 19 بازدید

جامعه ما به بیماری بسیار شدید دروغ دچار است... با هم کمک کنیم تا درمان شویم... www.besooyerasty.mihanblog.com