من امیدوارم

خدایا امروز بیشتر از هر روز دیگه احساس دلتنگی می کنم

ولی چون به  تو ایمان دارم   نمی ذارم منو از پای دربیاره 

کمکم کن .......................

من امیدوارم ..................................

/ 1 نظر / 19 بازدید
رویا

منم بیشتر اوقات دلتنگ هستم منم امیدوارم ........ منتهی .......