زِنـבگیـــ ڪــُنـב ،

اَگــــَر مـﮯבآنـﮯ בَر دُنیـآ ڪــَسـﮯ هست

ڪـﮧ بـآ בیـבَنــَش رَنگ رُפֿـســآرَت تغیـــیر میڪنــَב ،

و صــِב اے قــَلبـَت اَبرویــَت را بـﮧ تــآراج میبــَرב ،..

مــهـم نیــست ڪـﮧ او مـآل تــو بــآشــَב ...

مــهــِم این استــ کـﮧ فـــَقــَط بــــآشـَב ،

زِنـבگیـــ ڪــُنـב ،

لــِذَت ببرَב و

نــَفــَس بـــڪشــَב ...

/ 1 نظر / 18 بازدید
هم محله ای

............................. ........ ....