اما هر چه هستــــــــــ

گاهی آدمــــــــــ ها .....

چشمـــــــ انتظار کسی هستند

که نمی دانند اصلا کیستــــــــــــــ !!!

از کجـــــا خواهد آمد ؟؟؟

دور یا نزدیکــــــــــــــ ؟؟؟

از کدامــــــــ جاده ؟؟؟

اما هر چه هستــــــــــ

امیدی عجیبــــ پشتـــــ این انتظار استــــــــ

چقدر اینــــــ آشـــنا دوستـــــــــ داشتنی،

جایشـــــــ خالیستـــــــــــ بین آدمـــــــــ ها .......
/ 1 نظر / 13 بازدید
هم نفس

[ناراحت]هـــــــــــــــــــــــــی