" ولنتاین مبارک "

آسمانی تاریک....

انتظار شبانه..! برای دیدن چهره ماه تو !

 پایان انتظار دیدن چهره ی ماهت!!!

 نفسی تازه از یک دیدار عاشقانه..

 در میان ستارگان همراه با چند قطره اشک شوق در چشمهایم!!!

در تب تاب گفتن کلامی که به تو بگویم دوستت دارم .

اما نمیتوانم...

تو را میپرستم بعد از او که تورا برایم آفرید..!! 

امشب رازی در دلم نهفته است که تا بحال قلبم آن را به تو نگفته است!

 میخواهم امشب به تو بگویم بگویم که دیگر تنها نیستم!

 از لحظه ای که تو آمدی

 بیقرار یک لحظه تنهایی برای باور این عشق رویایی هستم!!

 تنها نیستم ! یا با توام یا به یاد تو...!

می خواهم به تو بگویم بگویم که خیلی خوشبختم از اینکه تورا دارم!

تو را دارم و روزی صدها بار او که تورا به من داد شکر میکنم.!

 تو برایم یک هدیه ی با ارزشی..!

 هدیه ای از طرف خدا !

 برای این قلب تنها تا آخر دنیا...

 میخواهم امشب به تو بگویم که بدون تو هرگز..!

 هرگز نمیتوانم بمانم در این دنیا...

 نفس بکشم یا زندگی کنم برای فردا!

 یک فردای پوچ که بی تو نه لحظه قشنگی در آن است

 و نه پایان شیرینی دارد..!

 امشب می خواهم به تو بگویم تو را می خواهم برای همیشه!!

تا آخرین نفس..!

آخرین نفسی که به عشق تو با همان نفس آخر از این دنیا بروم..!

 میخواهم به تو بگویم که:

 تو را خیلی دوست دارم..!

/ 5 نظر / 16 بازدید
ghazal

امشب تمام حوصله ام را در یک کلام کوچک از تو خلاصه کردم ای کاش می شد یک بار بگویم ” دوستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم ” ای کاش فقط تنها همین یک بار تکرار می شد!

sahar

اِحسـ ـ ـ ـ ـاس ” را فـَلـَـک نــکنیم این طفل مَعـصـوم که چه میداند ” مَـنـطـق ” چیست … چه رَســــــــــــــم عَجیبی ستـــــــــــ … تو بی خَبـــــَــــر اَز مَن و… تَمـآم مَن درگیـــــــــــر ِ تو… ♥ ............♥..........♥..............♥............♥ دل بـــه دریــا مـی زنــــم نــام تــــو را بـا رنــگ عشــــق روی لـــوح ســینه خـــود مـــی نـــویســـم در افـق.... ♥

ghazal

- ♥♥♥قول داده اَم… گاهـــی هَر اَز گاهـــی فانـــوس یادَت را میان ایـن کوچه ها بـی چراغ و بـی چلچلـه، روشَـن کنَم خیالـت راحـَــت! مَـن هَمان منـــَــم؛ هَنوز هَم دَر این شَبهای بـی خواب و بـی خاطـــِره میان این کوچـه های تاریک پَرسـه میزَنـَم اَما بـه هیچ سِتاره‌ی دیگـَری سَلام نَخواهــَـم کَرد… خیالَت راحَت !