از بهشت ...

لحظه‌ های با تو بودن ،
از عمرم حساب نمی شوند
از آخرتم حساب می شوند ...
از بهشت ...
زیرا که بهشت زیر پای توست مادر

دوستت دارم مادرم و روزت مبارک

‏لحظه‌ های با تو بودن ، از عمرم حساب نمی شوند از آخرتم حساب می شوند ... از بهشت ... زیرا که بهشت زیر پای توست مادر  دوستت دارم مادرم و روزت مبارک <3 <3 <3‏
/ 8 نظر / 20 بازدید
رویــــROYAـا

مادر یعنی زندگی مادر یعنی عشق مادر یعنی مهر مادر یعنی اون فرشته ای که با اشکت ، اشک میریزه با خنده هات می خنده مادر یعنی اون فرشته ای که نگاهش به توئه و با هر... لبخندت ، زندگی میکنه مادر یعنی اون فرشته ای که موهاش سفید میشه برای بزرگ کردنت و به تو میگه ؛ پیر بشی مادر ، درد و بلات به جونم... مادر یعنی اون فرشته ای که صبح که خوابی آروم میز صبحونه رو میچینه تا وقتی بلند شدی زندگی رو لمس کنی مادر یعنی اون فرشته ای که شبایی که غم داری یا مریضی تا صبح بالا سرت می شینه و نگرانه مادر یعنی اون فرشته ای ، که وقتی موقع کار میگی خسته شدم با اینکه پاهاش درد میکنه میگه تو بشین مادر من انجام میدم مادر یعنی اون فرشته ای که هیچ وقت باور نمیکنی مریض بشه یا پیر بشه چون همیشه و توی هر حالتی به روت لبخند میزنه مادر یعنی اون فرشته ای که طاقت دیدن اشکاش رو نداری ... مادر یعنی همه زندگی ...

رویــــROYAـا

هیچ وقت نفهمیدم... چرا درست همان کسی که... فکر میکنی با همه فرق دارد... یک روز... مثل همه... تنهایت میگذارد...؟!!

رویــــROYAـا

عکس های قشنگت دلیل بر زیبایی تو نیست ساخته دست عکاس است درونت را زیبا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی.

رویــــROYAـا

همـیـشــه لازم نـیـستــــــــــ چـهــره ای زیـبـا داشـتـه بـاشـی یـا صــدایـی دلــنـشــیـن هـمــیـن که قـلبـتـــــــــــ زیــبـا بـاشــد قـلبـتـــــــــــ زیــبـا بـبـیــنـد، کافـیـستـــــــــــ داشــتـن قـلـبــی زیــبـا تـا انـدازه ای خـاص هـستـــــــــــ کـه بـتــوانـی خـیـلــی هــا را مـجــذوبــــــــــــ خــود کـنی ...

رویــــROYAـا

تنهایی همیشه تقدیر ما نیست گاهـــــ ـی ترجیح ماست..... [گل]

رویــــROYAـا

گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است ! داشتن بعضی ها تنها ترت میکند ....

رویــــROYAـا

راهی به خدا دارد خلوتـگه تنـهایی آنجا که روی از خود آنجا که به خود آیی هر جا که سری بردم در پــرده تو را دیدم تو پرده نشینی و من هـرزه ی هر جایی بیدار تو تا بـــــودم رویای تو می دیدم بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی از چشم تو می خیزد هنگامه ی سر مستی وز زلف تو می زایـد انگیزه ی شیدایی هر نقش نگارینــت چــون منظره ی خورشید مجموعه ی لطف است و منظومه ی زیبایی چشمی که تماشاگر در حسن تو باشد نیست در عشق نمی گنجد این حسن تماشـایی شهریار