باورت و یاورت

وقتی وجود خدا باورت بشه


خدا یه نقطه میزاره زیر باورت و یاورت می شه

‏وقتی وجود خدا باورت بشه خدا یه نقطه میزاره زیر باورت و یاورت می شه‏
/ 4 نظر / 18 بازدید
رویــــRoyaـا

آخخخ که راست میگی بخدا ولی حیف که خد ارا سخت باور میکنیم ....مگر در سختی های خیلی حل نشدنی بیادش میافتیم وبه زاری میافتیم

رویــــRoyaـا

آخخخ که راست میگی بخدا ولی حیف که خد ارا سخت باور میکنیم ....مگر در سختی های خیلی حل نشدنی بیادش میافتیم وبه زاری میافتیم

رویــــRoyaـا

به قومی مبتلا شدیم که فکر میکنند خدا جز آنها کسی دیگر را هدایت نکرده است . ابوعلی سینا [گل]

رویــــRoyaـا

ناراحتی؟ غمگینی ؟ من فقط با شما به اندازه ى یک دعا فاصله دارم ، با من حرف بزن ! بنده های زیادی هستند که از دنیا و آدم های آن بریده اند، زخم خورده اند، و حتی به بن بست رسیده اند، آدم های که به نگاه خودشان زندگی روی خوشش را به آن ها نشان نداده است و سرنوشت خلاف آمال و آرزوهایشان گذشت، زخمی خورده اند که شاید محبت هیچ انسانی آن را تسکین ندهد و دردش فقط هنگامی تسکین پیدا میکند که تن بی روحش زیر خروار ها خاک دفن شود. قبول دارم که خیلی ها نداشتن و ندارند و خیلی ها تنهایی و کنج عزلت و گوشی نشینی را انتخاب کرده اند و به قولی سکوتی رساتر از فریاد دارند، اما.... نداشته ها و تنهایی های کوچک با چیزها و آدمهای کوچک پر میشوند نداشته ها و تنهایی های خیلی خیلی خیلی بزرگ ، فقط با خدا … مهم نیست در این زمین خاکی چقدر تنها باشیم و چقدر حرفهایمان برای دیگران غیر قابل فهم باشد و وقت انسانها برایمان کم … شکر که خدا هست و او جبران تمام دلتنگی ها و مرهم تمام زخمهاست … هر وقت دلت خواست ، مهمانش کن در بهترین جایی که او می پسندد ، در قلبت … و به دستان خالی ات نگاه نکن ، تو فقط خانه ی دلت را برایش نگهدار ، ا