مثلــــــــــا"...


به " تـــــــــــــو " کـــــه میرســـــم...!

مکـــث میکنـــــم ...!

انگـــــار در " زیباییـــ ــت " چیـــــزی را ,

جـــــا گذاشتـــــه ام !


مثلــــــــــا"...


در صـــ ــدایت ... آرامـــــــش ♥

در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــــی ♥

/ 0 نظر / 32 بازدید