عاشق ها بی حیا

♦ وقتی میخواهند عاشقانه بنویسند :

تصویری نیمه عریان را به متن اضافه می کند .

♦ وقتی میخواهند عشق را تعریف کنند :

از برهنگی مانکن های غربی استفاده می کنند .

♦ وقتی میخواهند به دیگران نشان دهند عاشق شده اند :

دختری را با نگاه های هوس آلود انتخاب می کنند .

معلوم نیست عاشق ها بی حیا شده اند یا بی حیا ها عاشق . . . ! ! !

/ 4 نظر / 18 بازدید
هم محله ای

عاشقی زیباست بنظر من عشق بی حیایی نیست عاشقان بی حیا شده اند...

هم محله ای

عا شقي جرم قشنگيست به انكارش مكش

هم محله ای

زندگي عشق است ُُعشق افسانه نيست آنکه عشق آفريد ديوانه نيست عشق آن نيست که در کنارش باشي عشق آن است که به يادش باشي [گل]

هم محله ای

اگر دنياي ما دنياي سنگ است بدان سنگيني سنگ هم قشنگ است اگر دنياي ما دنياي درد است بدان عاشق شدن از بحررنج است اگر عاشق شدن پس يک گناه است دل عاشق شکستن صد گناه است