بوسه

گاهی دلم می خواهد
از خیالم تو را بیرون بکشم
و سراپایت را غرق بوسه کنم...

/ 3 نظر / 31 بازدید
هم محلی

سلام .... خوبید؟

هم محلی

یه رفــــیق' خیالی که واقعا رفــــیقت باشه خیلی بهتر از یه رفــــیق واقعیه که خیال میکنی رفــــیقته ..[گل]

هم محلی

سلام چرا خیال ؟ اونی ار که رفیقته توی زندگی همراهته توی زندگی بگیرش وببوسش تا زندگی هنوز مجالی میده ! دستشو بگیر و بگو چقدر عاشقشی .... چرا که نه ....