خــــــــــــــــــــــدایا


خــــــــــــــــــــــدایا


تو اگر نباشی به که می توان گفت حرف هایی را که به هیچ کس نمی توان گفت ...
مدعیان رفاقت هر کدام تا نقطه ای همراهند ...عده ای تا مرز مال ...عده ای تا مرز آبرو
عده ای تا مرز جان ...و همگان تا مرز این جهان !
تنها تویی که همواره می مانی ...بمان

 

خیلی دوست دارم خدا جونم به خاطر بودنت در قلبم خیلی دوست دارم

/ 1 نظر / 15 بازدید