خدایا ، خدا

خدا تو اگر نباشی به که می توان گفت حرف هایی راکه به هیچ کس نمی توان گفت.

مدعیان رفاقت هرکدام تانقطه ای همراهندُ

عده ای تامرز مالُ

عده ای تا مرز آبرو ُ

عده ای تا مرز جان ُ

و همگان تامرزاین جهان 

تنها تویی که همواره می مانی بی مرز.

خدایا ، خدا


/ 5 نظر / 19 بازدید
رویا

هیچ فکرشو هم نمی کنیم درست مو قعی که داره آبرومون میره داریم چیز بزرگی را توی زندگی از دست میدیم و دستمان از همه جا بریده یهویی دستمون را میگیره و میگه نترس من هستم ! من اینو بارها لمس کردم بارها مهدی !

رویا

هیچ فکرشو هم نمی کنیم درست مو قعی که داره آبرومون میره داریم چیز بزرگی را توی زندگی از دست میدیم و دستمان از همه جا بریده یهویی دستمون را میگیره و میگه نترس من هستم ! من اینو بارها لمس کردم بارها مهدی !

رویا

ایستادگی کن تا روشن بمانی شمع های افتاده خاموش می شوند ((احمد شاملو))

رویا

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروزت پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است.

رویا

خوب بودن سخته.. ولی خوب باش متفاوت بودن سخته.. ولی متفاوت باش دنیا ما ادما شاید بعضی وقتا متفاوت باهم باشه من دنیایی جدا ازهمه برای خودم ساختم دوراز دورنگی ،دوراز نیرنگ، دوراز دورویی،خواستم خودم باشم باهمه زشتی و زیبایی ها،با همه اخلاقا و عادتای خوب و بد خودم ،دنیای من قشنگه ولی نه برای هرکسی برای خودم واونایی که مثل منن. دنیای من فقط یکی رو توقلبش راه میده اونم خداست وبهش اجازه هرکاری میده شکستن به عرش رسوندن به زمین خوردن اونه که تنها میتونه منو شکست بده ولی شکستشو میپذیرم با دل و جون چون میدونم خاطرمو خیلی میخواد منو زمین میزنه تا قویتر از قبل بشم دنیای من غیبت و ایراد گرفتن ازکار و مخلوق خدا نداره دنیای من صورت زشتو نمیبینه به باطن زیبا فکرمیکنه دنیای من قشنگه ولی افسوس که نمیتونن خیلیا این دنیا رو تحمل کنن براشون سخته یکرنگ بودن… برای من حرفشون درد داره ولی لذت میبرم ازاین درد چون متفاوت بودن منو نشون میده…. مهربان باش هم با خودت هم با دیگران… سنجش های دیگران و قضاوت های آنان مهم نیست تنها داوری و قضاوت خدا مهم است. خداوندی كه همه چیز را می بیند و می شنود و همه به سوی او باز خواهیم گشت پس دنیای خودت را