دل تنگ

دل من می گیرد از نبودن هایت . . .

و تو انگار مرا یادت نیست . . . !

راستی..چـــــرا دلت برایم تنگ نمی شود؟....!

 

/ 5 نظر / 18 بازدید
ترنم

سلام حالا شد یه چیزی !!! مبارکه

یکتا

بگذار عالم بداند من ذره ذره ذرات جـــــــــــهان را جایگزین کـــسی کرده ام که هیچ چـــــــــــــــــــــیز جایش را نمیگیرد! آخــــــــــر او ...! خدای عاشقـــــــــــــی های من است! مگر کسی می تواند جای خدا را بگیرد.........؟ هرگـــــــــــــــز..

یکتا

هر جای دنیا هستی باش.. فقط هر روز.. به نیت قلبم لبخند بزن.! قلب من برای تپیدن نیاز به انگیزه دارد ....

یکتا

اغــــوش گرمم بـاش بگـذار فراموش کنم لــحــظـه هــایی کــه در سـرمــای بـــیــکـسـی لرزیـــدم ...

رویا

میدونی چرا ؟ چون همه آدمها به یه اندازه با معرفت نیستند واحساسی !