آروم میشه آروم میشی

چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی

یکی که بهش اعتماد داری

بهت اعتماد داره

از دلتنگی هاش برات میگه

از دلتنگی هات براش میگی

آروم میشه

آروم میشی

حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه ...

/ 2 نظر / 20 بازدید
هم محلی

واقعا اگه محرمی پیدا بشه خیلی کمه هم طمع دارند متاسفانه