خداوند رو در کجا می بینم

خداوندا به ما صبر وایستادگی ده که در روبه رو شدن با مشکلات از راه نیفتیم.

 خداوند رو در کجا می بینم

روی گل برگ گل های بهاری

توی نوازش باد (هنگا می که رو یه صورتم می خوره)

توی لالایی مادر

توی شکفتن غنچه

توی پرواز پرنده

و......

خدا  دوست داشتن را افرید برای گفتن دوست دارم .

پس گفتن دوست دارم زیاد هم سخت نیست .

خدا عشق و محبت را برای تنها نشدن به وجود اورد .

پس سعی کنیم تنها نباشیم.

/ 1 نظر / 24 بازدید
هم محلی

برای بعضی ها گفتن دوستتد ارم خیلی سخته