# آغوش

“دلبستـــــــــــگی”

مهــــ❤ـــــــربانمـــــــــ ...... به روی عالمـــــــــ و آدمـــــــــ بسته امــــــــ مگر “دلبستـــــــــــگی” همین نیست ؟؟؟ ❤ مخاطبــــــــــــــــ خاصـــــــــــ ❤ ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید