# آغوش

آغــوش گــَـرمــَم بــآش...

آغــوش گــَـرمــَم بــآش... آغــوش گــَـرمــَم بــآش... بگـــذآر فــَرآمــــوش کــُـنــَم لــَحــظـہ هــآیی رآ کـــہ دَر سـَـرمــآی بـــیــکــَـســــــــــی لَرزیـــ ــدَم...!!!♥♥♥ ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید