# بهترین

گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .؛

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .؛اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!!...وَ حآل هــَم کِه . . .؛گآهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

دوست داشتن

بعضی ها را هرچقدر هـم که بــــخواهی، "تــــــــــــــــــمام" نـــــــــــــــــــــمی شوند … ! هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکار میمانی ! حضورشان"گــــــــــــــــرم" است ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 10 بازدید