# دلتنگی

بــــــــعــــــــــــضــــــــــــی حـــــــــــــرفـــــــــــا !!!!!

ولـــــــــی بــــــــعــــــــــــضــــــــــــی حـــــــــــــرفـــــــــــا رو ....نـــــــــــــــــه مــــیــــشـــــه گـــــــــــفـــــــــت ....نــــــه مـــیـــــشـــــــه خــــــــورد ....مـــــــیـــــــمــــــــونـــــــه ســـــــردل ....مـــــــیـــــــشــــــــه دلـــــتــــــنــــــــ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید