# دنیا

انتظــار محبّتــــــــــــــ

کمــــــی عـــــوض شــــــــدم ؛ دیــریستـــــــــــــ از خــــداحـــافظــــی هـــا غمگیــن نمــــــی شــــوم ؛ به کســــــــی تکیــــه نمــــی کنــــــم ؛ از کســــی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید