# زندگی

خـــــــــــــــــــدایــــــــــا...............

یـــــه دعــــــــــــــــا میــــــکنمـــــ هـــــــــــمـه بگــــــــــنــــــ آمیــــــــــــــن خـــــــــــــــــــدایــــــــــا کــــــاری کـــن هـــــــــیچ وقـــــــتـ هیــــــــــچـ مـــــــادری از فــــــــــــرزنـدش نــــــــرنجــــــــــه
/ 1 نظر / 17 بازدید