# عاشق

باساده ترین جمله"دوستت دارم"

  عاشقی شاعرباواژه های پیچیده                       معشوقه اش باواژه هاغریب           عشق رابااستعاره؛تشبیه؛تمثیل القاح میکند                                                  ودیگری که شاعرنیست                              دل ازمعشوقه اش میرباید                          ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید

انتظــار محبّتــــــــــــــ

کمــــــی عـــــوض شــــــــدم ؛ دیــریستـــــــــــــ از خــــداحـــافظــــی هـــا غمگیــن نمــــــی شــــوم ؛ به کســــــــی تکیــــه نمــــی کنــــــم ؛ از کســــی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید

تو دلــت تنـــــگ اســــت...

دلـــــــــت که تــنگِ یکــ نفــــــــــــــــــر باشــد...خودِ خــــدا هـــم بیـــاید تا خــوش بگــذرد و لحــظه ای فرامــوش کنی!فایــــده نــدارد...تو دلــت تنـــــگ ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 10 بازدید