# عزیزترین

ﺗــــ♥ــﻮ ﺭﺍ

ﮐــــــﺎﺵ ﻣﯽ ﺷــــــﺪ ... " ﻓﻘــــﻂ ، " ﺗــــ♥ــﻮ ﺭﺍﺩﺍﺷﺘــــــﻪ ﺑﺎﺷــــــﻢ ! ... ﻭ ﺧــــــﺪﺍ ﻫـــــﯽ ﺑﭙﺮﺳــــــﺪ : ﺧــــــﻮﺏ ، ﺩﯾﮕــــــﺮ ﭼــــــﻪ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید

میفهمے؟؟!! دردناکــِ ...

دلتنــــــگ نشــــدی ببیــــــنی چـــــگونه خوبتـــــرین خــــاطره هــــــا بی رحــــــم ترینــــــشان می شــــــود بـعضے وقتا شُماره یکـے تو گوشیت هست کــﮧ نمیتونے بهش ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 11 بازدید