# عشق

تــ♥ــو

בنـــیـــاﮯ آבم بـــرفـــﮯ בنـــیـــاﮯ ســـاבه ایـــســـت اگـــر بـــرف بـــیـــایـــב هـــســـت اگـــر بـــرف نـــیـــایـــב نیـــستمثـــل בنیـــاﮯ مـــלּ اگـــر تــ♥ــو بـــاشـــﮯ هـــستـــم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

ســـایـــﮧ خاطراتـَتـــــ ..

ســـایـــﮧ خاطراتـَتـــــ ..سَنگــینــے میـــڪــند بر هُجـــومـِ لــَــحظــــﮧ هـــایملَحظـــﮧ ــهایـــے ڪـﮧ پُـــــــــــــــــــر از نـَبودنـــــــــــــــــتــــ شُـــــد ـﮧ .  
/ 5 نظر / 9 بازدید

نمیدونم

نمیدانم کدام را راضی کنم دلی که میخواهد عاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق باشد یا عقلی که میخواهد عاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل باشد؟! باید بعضی از اوقات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید