# عشق

نمیدونم

نمیدانم کدام را راضی کنم دلی که میخواهد عاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق باشد یا عقلی که میخواهد عاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل باشد؟! باید بعضی از اوقات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

جایت

یــــــــــــــک صــــــــــــندلی خالـــــــــــی کــــــــــــنار رویاهایـــــــــــم ازآن توســـــــــت… بنشـــــــــــــینی یا بـــــــــروی; کسی جــــــــــــایت را نخـــــــــــواهد گـــــــرفت…
/ 0 نظر / 8 بازدید