# محبت

بهــتریـטּ پـ ـادشـاه

בر قــلــب کـ‗__‗ـوچکـ‗__‗ـم فـ‗__‗ـرماטּ روایـ‗__‗ـے مـیـــکنـ‗__‗ـے بــدون ِهیـــــ ـــچ نـآئــب السلطنـ‗__‗ـه اے کســے نمیــدـآنـد چــه لـذتـ‗__‗ـی دارد بهــتریـטּ پـ ـادشـاه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید

בلـــے را گــرم نمــیــکــنـنـב

•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○• روزگـــاریــســتـ ڪـــہ نــفـسـ مــیـڪـشـم تــآ بــجــآے مــرבه خـــآڪــم نــڪـــنـنـב ، ســآلــهـآســتـ ـڪــہ בســتـآن یــخـ زבه ام را هــــآ مــیـڪـنـم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید